Blog

illustrations illustrations illustrations illustrations illustrations illustrations illustrations
Zašto je komunikacija važna u prodaji?

Zašto je komunikacija važna u prodaji?

Piše: izv.prof.dr.sc. Ivana Bilić

Od kad se spominje tržište, kao mjesto susreta ponude i potražnje, komunikacija među sudionicima prodajnog procesa nameće se kao osnova koja je presudna za uspjeh prodajnog procesa.