Volonteri Kluba mladih Split

Tim za odnose s javnošću

Andrijana Tadić

Andrijana Tadić

Volonterka

Ana Kuić

Ana Kuić

Volonterka

Marina Meić

Marina Meić

Volonterka

Lara Burazin

Lara Burazin

Volonterka

Maja Kustec

Maja Kustec

Volonterka

Branka Jeličić

Branka Jeličić

Volonterka

Tim za dizajn i vizualne komunikacije

Miljenko Dujić

Miljenko Dujić

Volonter

Andrija Amižić

Andrija Amižić

Volonter

Alen Marić

Alen Marić

Volonter

Margita Miličić

Margita Miličić

Volonterka

Irena Spajić

Irena Spajić

Volonterka

Nikolina Jerković

Nikolina Jerković

Volonterka

Tim za organizaciju događaja

Martina Horvat

Martina Horvat

Volonterka

Ante Šimić

Ante Šimić

Volonter

Josip Bilić

Josip Bilić

Volonter

Josip Đula

Josip Đula

Volonter

Projektni tim

Ivana Šarić

Ivana Šarić

Volonterka

Renata Busatto

Renata Busatto

Volonter

Zoe Andrijanić

Zoe Andrijanić

Volonter

Administrativni tim

Anton Palić

Anton Palić

Volonter