Upravni odbor

Romana Ban

Romana Ban

Predsjednica Kluba mladih Split
Matea Bešlić

Matea Bešlić

Dopredsjednica Kluba mladih Split
Maja Dragojević

Maja Dragojević

Tajnica/voditeljica financija Kluba mladih Split

Nadzorni odbor

Vedran Vukotić

Vedran Vukotić

Predsjednik Nadzornog odbora
Bojan Islamović

Bojan Islamović

Član Nadzornog odbora
Ivica Puljak

Ivica Puljak

Član Nadzornog odbora

Zaposlenici

Volonteri

Tim za dizajn i vizualne komunikacije

Alen Grebo

Alen Grebo

Andrija Amižić

Andrija Amižić

Irena Spajić

Irena Spajić

Miljenko Dujić

Miljenko Dujić

Margita Miličić

Margita Miličić

Nikolina Jerković

Nikolina Jerković

Roko Kokeza

Roko Kokeza

Ivan Želehovski

Ivan Želehovski

Tim za organizaciju događaja

Ante Šimić

Ante Šimić

Josip Bilić

Josip Bilić

Martina Horvat

Martina Horvat

Tim za odnose s javnošću

Andrijana Tadić

Andrijana Tadić

Ana Kuić

Ana Kuić

Branka Jeličić

Branka Jeličić

Lara Burazin

Lara Burazin

Maja Kustec

Maja Kustec

Marina Meić

Marina Meić

Projektni tim

Renata Busatto

Renata Busatto

Administrativni tim

Anton Palić

Anton Palić