Upravni odbor

Romana Ban

Romana Ban

Predsjednica Kluba mladih Split
Matea Bešlić

Matea Bešlić

Dopredsjednica Kluba mladih Split
Maja Dragojević

Maja Dragojević

Tajnica/voditeljica financija Kluba mladih Split