Centar za društveno korisno učenje

Centar za društveno korisno učenje

Centar za društveno korisno učenje” prvi je projekt Kluba mladih Split financiran iz Europskog socijalnog fonda.

U sklopu ovog projekta na Ekonomskom fakultetu u Splitu otvoren je Centar za društveno korisno učenje, koji studentima omogućava polaganje programa Društveno korisnog učenja (DKU) u udrugama u sklopu kolegija Stručna praksa.

DKU je nastavna metoda kojom studenti znanje i vještine stečene kroz studij primjenjuju na razvoj projekta kojim se rješava konkretan društveni problem.  Ciljane skupine projekta su studenti, zaposlenici u organizacijama civilnoga društva, zaposlenici visokoobrazovnih ustanova, volonteri, a krajnji korisnici su korisnici usluga organizacija civilnoga društva, među koje su uključene i skupine u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

Kroz DKU program u akademskoj godini 2018./2019. studenti su imali priliku u praksi upotrijebiti znanja stečena tijekom studiranja, primjerice naučiti što je potrebno za organizaciju manifestacija, kako pravilno izraditi operativni plan te kako reagirati na eventualne poteškoće prilikom praćenja plana.

Na početku su se studenti upoznavali s radom same udruge, sudjelovali su na sastancima, radionicama, družili se s članovima udruga. Svaka grupa je imala svoje tjedne sastanke, gdje su se dogovarali o načinu provedbe projekta. O planu i programu  raspravljali su s mentoricama, koje su im pružale punu podršku.

Prva generacija studenata je uspješno odradila svoj posao unutar kolegija Stručna praksa, a prezentacija projekata se održala 19. lipnja 2019. na Ekonomskom fakultetu, gdje su se na jednom mjestu okupili studenti, predstavnici udruga i Centra za DKU s ciljem prezentiranja mogućnosti programa DKU.

Neka od konkretnih rješenja, koja su studenti i mentori predstavili, su “Priručnik za marketinšku komunikaciju” za udrugu Srce, milenijska fotografija povodom obilježavanja Svjetskog dana svjesnosti o autizmu u udruzi Naša dica, organizacija Pub kvizova za prikupljanje donacija za korisnike/mlade u riziku od siromaštva udruge MoSt, promotivni video i ‘disabled friendly’ karta Trogira udruge TOMS te izrada projekta „Kreativno recikliranje“ za izradu i prodaju artikala za životinje od “reused” materijala udruge Klub mladih Split.

 

Cilj Centra je uključiti što više udruga u program DKU te im dati mogućnost da iskoriste entuzijazam, energiju i znanje studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu koji su zainteresirani za rad s udrugama.

Projekt „Centar za društveno korisno učenje“ sufinancirali su Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH. Ukupna vrijednost projekta je 1.197.396,37 kn, od čega je iznos EU potpore 1.017.786,91 kn.

Nositelj projekta je Klub mladih Split, a osim Ekonomskog fakulteta, u projekt su kao partneri uključene udruge MoSt, Srce, Naša dica i TOMS. 

Voditeljica projekta: Mihaela Lovrić