Social Entrepreneurship Engagement for Youth – SEE4Youth

Social Entrepreneurship Engagement for Youth – SEE4Youth

Prvi ERASMUS+ projekt Kluba mladih Split proveden je tijekom 2018. godine; riječ je o projektu “Social Entrepreneurship Engagement for Youth – SEE4Youth”, u sklopu kojeg je od 11. do 16. lipnja 2018. u Splitu održana razmjena osoba koje rade s mladima.

Sudjelovalo je 22 ‘youthworkera’ iz 11 zemalja: Portugal, Španjolska, Francuska, Slovenija, Hrvatska, Makedonija, Slovačka, Rumunjska, Cipar, Italija i Litva.

Metodama neformalne edukacije učili su o društvenom poduzetništvu i uvođenju istog u udruge mladih i za mlade.

Projekt je financirala Agencija za mobilnost i programe EU u iznosu od 126.956,00 kn.

Voditeljice projekta: Valentina Perišić i Renata Busatto